Hỗ trợ tối đa 5 tệp, mỗi tệp có kích thước 10M. được
U-CHOICE GROUP 86-371-61299996
Tin tức Nhận báo giá
Nhà - Tin tức - Thông báo về việc hoãn Triển lãm Hóa chất Nông nghiệp Quốc tế Trung Quốc (CAC) và Bảo vệ Thực vật lần thứ 23

Thông báo về việc hoãn Triển lãm Hóa chất Nông nghiệp Quốc tế Trung Quốc (CAC) và Bảo vệ Thực vật lần thứ 23

October 23, 2022

Theo nhu cầu công tác phòng chống dịch, xem xét diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế, quyết định sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, triển lãm quốc tế hóa chất bảo vệ thực vật Trung Quốc lần thứ 23 và các hoạt động liên quan sẽ được hoãn đến tháng 11 năm 2022 vào ngày 1 tháng 12, 29 chí tổ chức tại thành phố Thanh Đảo của thế giới trung tâm triển lãm quốc tế expo, địa điểm triển lãm và gian hàng của các nhà triển lãm không thay đổi.

U-CHOICE GROUP rất mong được gặp tất cả các bạn.